Martech-Slovakia s.r.o.

 

Vážení zákazníci

vítame Vás na stránkach spoločnosti MARTECH – SLOVAKIA s.r.o., Žilina, kde nájdete kompletný prehľad nami ponúkaných produktov a služieb.

Na slovenský trh dodávame špičkové armatúry a príslušenstvo od nemeckej firmy EBRO ARMATUREN,  STAFSJÖ-EBRO a ich partnerských firiem:

 • uzatváracie a regulačné klapky s centricky ako aj dvojexcentricky uloženým kotúčom,
 • teflonové klapky,
 • elektrické aj pneumatické pohony,
 • klapky a armatúry pre špeciálne aplikácie,
 • nožové posúvače,
 • guľové kohúty,
 • elektromagnetické ventily
 • škrtiace klapky.

Od roku 2006 sme rozšírili ponuku aj o vysokokvalitné produkty nemeckej firmy RITAG:

 • spätné klapky,
 • spätné ventily,
 • ventily pre odber vzoriek,
 • vypúšťacie, dnové ventily,
 • okuliarové uzávery.

Armatúry sú konštruované na plnenie najnáročnejších úloh v energetickom, plynárenskom, chemickom aj petrochemickom priemysle, v potravinárstve,  farmácii, vodohospodárstve a mnohých ďalších priemyselných odvetviach. K dispozícii sú aj armatúry zodpovedajúce predpisom FDA a s certifikátom E.H.E.D.G. pre médiá  vyžadujúce mikrobiologickú čistotu.

Armatúry sú vyrábané v rozsahu od DN 20 do DN 2000 a sú určené pre prevádzkové teploty od -40°C až do 450°C a prevádzkové tlaky do 4 až 16 MPa. Konštrukcia armatúr zodpovedá medzinárodným normám a rozmanitosť materiálov umožňuje ponúkať aplikácie podľa potrieb.