Martech-Slovakia s.r.o.

 

Dvojexcentrické vysokoparametrické klapky

Medziprírubová klapka pre aplikácie pri vysokých tlakoch a teplotách
Prírubová klapka pre aplikácie pri vysokých tlakoch a teplotách
Prírubová klapka pre aplikácie pri vysokých tlakoch a teplotách
Prírubová klapka pre aplikácie s prevádzkovým tlakom do 19 bar