Martech-Slovakia s.r.o.

 

Klapky a armatury pre špeciálne aplikácie

Medziprírubová uzatváracia klapka s možnosťou zobrazenia teploty média
Rukávový ventil s plným prietokom
Spojka potrubia k zníženiu hluku a vibrácií