Martech-Slovakia s.r.o.

 

Klapky pre špeciálne aplikácie

Uzatváracie klapky určené pre silá a kontejnery
Medziprírubové klapky pre cisternové vozy a silá
Plastové uzatváracie klapky k inštalácii do PVC potrubia
Klapka pre tenkostenné potrubné systémy a aplikácie so sypkými hmotami